بزرگ‌ترین تغییر رفتار مشتریان استارباکس

مدیر عامل و رئیس استارباکس، کوین جانسون، طی کنفرانسی قالب‌ترین تغییر در رفتار مشتریان را، روی آوردن آن‌ها به رژیم گیاهی دانست.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

مطلع بمانید!

عضو خبرنامه شوید؛